Titanium Spectra

Ti3+ vs. Ti4+

Titanium metal vs. Titanium Nitride (TiN)


BACK TO PERIODIC TABLE

Spectrum

Titanium 3+ and 4+ Spectra

Comments

By: Lena Fitting Kourkoutis

Microscope: FEI Tecnai T20

Energy Resolution: 0.45eV