Titanium Spectra

Ti3+ vs. Ti4+

Titanium metal vs. Titanium Nitride (TiN)


BACK TO PERIODIC TABLE

Spectrum

Titanium and TiN Spectra

Comments

By: Lena Fitting Kourkoutis

Microscope: FEI Tecnai T20

Energy Resolution: 1.0eV